Skip to content

Penderfyniadau Medi 2011 - Awst 2012

Penderfyniadau Medi 2011 - Awst 2012
Adroddiad ar benderfyniad - Achos 14 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn y ffaith bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod cynnal asesiad statudol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 13 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2 a 3 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 12 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 3 a 4 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 11 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2 a 3 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 10 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2, 3 a 4 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdudod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 9 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2, 3 a 4 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 8 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn y ffaith bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod rhoi Datganiad o AAA.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 7 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2 a 3 o Ddatganiad a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 6 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhan 3 o Ddatganiad a roddwyd gan Awdurdodau Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 5 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2, 3 a 4 0 Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 4 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2 a 3 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdud Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 3 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn Rhannau 2 a 3 o Ddatganiad o AAA a roddwyd gan yr Awdurdod Lleol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 2 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn y ffaith bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod cynnal asesiad statudol.
 

Adroddiad ar benderfyniad - Achos 1 30/12/12

20/01/15
Penderfyniad yw hwn am apêl a wnaed yn erbyn y ffaith bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod rhoi datganiad o AAA.